Ζητείται φοιτητής με άριστη γνώση Excel/VBA και χρηματοοικονομικών παραγώγων για έλεγχο (audit) ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου (σε Excel).
Παρακαλώ επικοινωνήστε στο gk@gpkintis.com